Úplné základy Internet Bezpečnosť

Bezpečnosť

Prečítajte si nasledovné príhody manželov Milana a Marty. Pri každej z nich porozmýšľajte, či bolo ich konanie rozumné, alebo sa im môže v budúcnosti nejako vypomstiť.