Úplné základy Komunikácia E-mail Kniha

Kópia

Jeden e-mail môžeme poslať naraz viacerým ľuďom. Nemusíme písať jednu správu päť ráz. Stačí ju napísať raz a uviesť päť adries, na ktoré má e-mail prísť. Všetky adresy môžeme dať do jedného políčka, do políčka Príjemca. Stáva sa však, že správa je síce určená jednému človeku, ale chcete, aby ho pre informáciu dostali aj ďalší. Vtedy využijete políčko Kópia.

Milan posiela Janovi zadanie úlohy. Chce, aby bol o tom informovaný aj nadriadený. Vtedy dá do políčka Príjemca Janovu e-mailovú adresu a do políčka Kópia napíše adresu nadriadeného. Obaja, Jano aj nadriadený, vo svojej schránke uvidia, že e-mail prišiel im obom. Uvidia aj to, že nadriadený bol v kópii.

Do políčka Kópia môžeme samozrejme napísať aj viacero adries.

Či už pole Kópia využijeme alebo nie, správu dostanú tí istí ľudia. Rozdiel bude iba v tom, že jeden bude označený ako "hlavný" adresát a ostatní budú uvedení v kópii.

Odpovedať alebo odpovedať všetkým?

Určite ste si všimli, že vedľa tlačidla Odpovedať je ešte jedno podobné tlačidlo Odpovedať všetkým. Využívame ho pri odpovedaní na správu, ktorá prišla okrem nás ešte ďalším adresátom.

Jano posiela odpoveď Milanovi:

  • Odpovedať - odpoveď príde iba Milanovi
  • Odpovedať všetkým - odpoveď príde Milanovi aj nadriadenému, ktorý bol pôvodne v kópii

Nie je však problém kedykoľvek počas písania správy pridať ďalších adresátov alebo ich naopak odstrániť. Tlačidlo Odpovedať všetkým nám len ušetrí prácu, zvlášť keď je adresátov veľa.