Úplné základy Internet

Cvičenia

1

Vyhľadajte na internete výraz IP adresa. Prezrite si výsledky vyhľadávania. Na prvej strane výsledkov nájdete stránky, ktoré vám zistia, akú máte IP adresu.

2

Navštívte nasledovnú stránku https://www.whois.com/. Do vyhľadávacieho poľa vpravo hore napíšte adresu ľubovoľnej webovej stránky, napr. ikso.net. Prezrite si informácie, ktoré sa o danej webstránke zobrazili: kto (osoba alebo organizácia) si túto doménu registroval, v ktorej krajine, cez ktorého registrátora si dotyčný doménu kúpil a tiež na aké obdobie. Po uplynutí tohto obdobia si ju dotyčný musí predĺžiť (zaplatiť poplatok na ďalší rok), inak ju stratí - názov domény bude opäť na predaj.