Úplné základy Internet Nahrávanie na internet Bezpečnosť Fotografia Sociálne siete

Prečo nefotiť deti nahé

Marta sa zaregistrovala na webovej stránke, ktorá umožňuje používateľom nahrávať fotografie a zaraďovať ich do albumov. Rada pozerá, ako rastie návštevnosť jej albumov a koľkokrát bola tá-ktorá fotografia zobrazená. Minulý týždeň sa boli celá rodina kúpať. Marta urobila veľa fotografií seba a svojho muža v plavkách. Na fotografiách boli aj ich dve najmladšie deti, ktoré sa kúpali nahé. Marta sa poučila z manželovej skúsenosti z dovolenky pri mori a nikde nezverejnila, že sú všetci preč a dom je tak prázdny. Po príchode domov však nezaháľala a všetky fotografie nahrala na svoj profil. Po čase si zašla pozrieť, koľko ľudí si jej nový album prezrelo. Zarazilo ju, že niektoré fotografie (najmä tie s deťmi) boli zobrazené niekoľko tisíc ráz, kým ostatné iba 20-30 ráz.

Porozmýšľajte, čo mohlo byť príčinou rozdielneho počtu zobrazení jednotlivých fotografií.

Pri zverejňovaní fotografií či videí online málokedy myslíme na právne hľadisko. Na zverejnenie a šírenie treba mať súhlas autora, príp. vlastníka záberov a tiež všetkých osôb, ktoré sa na záberoch nachádzajú. Bez ich vedomia a súhlasu by sme podľa zákona nič zverejňovať nemali. Ešte väčšie obmedzenia platia, ak sú na záberoch deti (do 18 rokov veku). Vtedy treba mať povolenie zákonného zástupcu.

Čo však v prípade, že fotografujeme vlastné deti? Určite netreba zabúdať, že to, čo raz na internet nahráme, tam môže ostať dlhé roky, ak nie navždy (niekto si fotografiu stiahne a zverejní ju inde). Naše ratolesti sa nám o pár rokov určite nepoďakujú, ak niekto po čase narazí na nejaké "trápne" zábery z detstva a bude ich s nimi konfrontovať (napr. potenciálny zamestnávateľ či žiaci svojho učiteľa).

Martu zarazilo, že najviac zobrazení mali fotografie ich dvoch malých detí, ktoré sa kúpali nahé. Nešlo o malý rozdiel v počte zobrazení, ktorý by sme mohli pripísať náhode. Rozdiel bol skutočne obrovský. Navyše si vôbec neuvedomila, že zverejnením fotografií nahých detí by sa mohla dopustiť trestného činu.

Podľa slovenských zákonov nie je nelegálne zverejňovať intímne zábery seba (dospelej osoby) alebo iných dospelých, ak máme ich súhlas. Avšak na intímnych záberoch sa nesmú nachádzať neplnoleté osoby, t.j. osoby do veku 18 rokov. Zároveň ich možno šíriť opäť len medzi dospelými. Ak tieto pravidlá porušíme, zákon sa na naše konanie pozerá ako na výrobu a šírenie detskej pornografie.

Zákon totiž chápe ako detskú pornografiu nielen zobrazenie pohlavného styku s dieťaťom, ale aj „zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby“ (§ 132 Trestného zákona). Nakoľko je skutočne problematické posúdiť, kde presne je pomyselná hranica, odporúčame takéto fotografie na internete radšej vôbec nezverejňovať.

Takéto zábery sú na internete veľmi vyhľadávané skupinami zameranými na detskú pornografiu. Mnoho ľudí necháva svoje albumy verejne prístupné každému, kto webstránku navštívi. Pre pedofilov tak nie je žiadny problém dostať sa k záberom detí pri kúpaní a pod.

Čo mohla Marta urobiť lepšie?

  • vybrať iba tie fotografie, na ktorých nie sú deti
  • v grafickom editore začierniť časti záberov tak, aby nebolo vidieť, že deti sú nahé
  • nastaviť, aby bol album viditeľný iba pre úzky okruh ľudí

Zaujala vás téma?

Autorom oboch týchto textov je občianske združenie E@I. Boli vytvorené v rámci projektu IPUS, ktorý sa venuje téme internetovej pornografie a sextingu.

Vyšlo množstvo článkov, ktoré upozorňujú na zverejňovanie albumov, napr.: