Úplné základy Internet Kniha

Kde nájdeme bezplatné pripojenie

Prezrite si nasledovné obrázky. Kde všade ste sa už s takýmto symbolom stretli? Viete, čo znamená?

Symbol "Wifi" alebo „Free wifi“ nás informuje o tom, že sa na tomto mieste môžeme bezplatne pripojiť na internet zo svojho zariadenia (zo smartfónu, tabletu, notebooku…). Dnes nájdete tento symbol na dverách pomaly každej kaviarne či reštaurácie. Taktiež v hoteloch býva samozrejmosťou. Ide o takú istú sieť, akú máte doma, ibaže jej majiteľ sa rozhodol poskytnúť bezplatne prístup svojim zákazníkom.

Na notebooku vyhľadáme ikonu pre bezdrôtové pripojenie. Nachádza sa väčšinou na paneli vpravo dolu. Kliknutím sa zobrazí zoznam sietí.

V smartfóne si otvoríme horné menu (potiahneme prstom nadol) a nájdeme symbol Wifi. Ak nie je vysvietený, ťukneme naň. Až vtedy začne zariadenie hľadať siete v okolí. Keď ťukneme na malú šípku alebo dlhšie podržíme stlačené tlačidlo, zobrazí sa nám zoznam dostupných sietí. Ak je funkcia Wifi zapnutá a napriek tomu je zoznam prázdny, znamená to, že v dosahu nie je žiadna sieť, ku ktorej by sme sa mohli pripojiť.

Pripojíme sa jednoducho ťuknutím na sieť. Ak máme na výber viacero sietí, vyberieme si tú so silnejším signálom. Pri slabom signále môže pripojenie vypadávať.

Občas sa stane, že sa po pripojení musíme ešte prihlásiť – po otvorení webového prehliadača sa nám zobrazí webstránka, na ktorej musíme kliknúť na tlačidlo s prihlásením, príp. aj zadať údaje, ktoré nám poskytne personál hotela.

Taktiež sa stáva, že sieť je chránená heslom, ktoré si zariadenie vypýta hneď na začiatku. Heslo si vypýtame od personálu, prípadne ho nájdeme napísané na recepcii a pod.

Na rozdiel od wifi siete u seba doma sa pri verejných sieťach môžeme stretnúť s určitými obmedzeniami. Napríklad dobu, po ktorú smieme využívať internet, majiteľ obmedzí na 1 hodinu. Po tomto čase nás zo siete odhlási a opäť sa môžeme prihlásiť až po uplynutí 30 minút. Taktiež môže byť obmedzený prístup na niektoré webstránky. Napr. zamestnávateľ môže na pracovisku blokovať prístup na sociálne siete.