Úplné základy Internet Komunikácia E-mail Programy a aplikácie

E-mailový klient

V predchádzajúcej kapitole sme si spomínali, že všetky e-maily, ktoré napíšeme alebo ktoré prídu do našej e-mailovej schránky, ostávajú uložené na serveri prevádzkovateľa. Vďaka tomu nie sme viazaní na konkrétny počítač, z ktorého sa do svojej pošty prihlasujeme.

Milan má založenú e-mailovú schránku na gmail.com. Doma aj v práci sa prihlasuje cez webový prehliadač. Keby musel použiť cudzí počítač, nemusí sa báť, že by v počítači ostali jeho správy.

Na prístup k pošte nám stačí akýkoľvek webový prehliadač. V samotnom počítači sa neukladá nič, žiadne správy ani prílohy, pokiaľ ich úmyselne nestiahneme a neuložíme na disk.

Mnoho ľudí však využíva program, ktorý si nainštaluje do počítača. Všetka pošta sa priebežne sťahuje do počítača aj s prílohami. Po spustení programu si môžeme čítať poštu, odosielať správy, spravovať adresár s kontaktmi a pod. Takýto program nazývame e-mailový klient.

Medzi najznámejšie patrí Outlook (z balíka Microsoft Office) a Mozilla Thunderbird (slobodný softvér, zdarma).

Okrem základných funkcií býva k dispozícii aj kalendár s úlohami.

Po prvom spustení si program vypýta prihlasovacie údaje do vašej schránky a vaše meno. Ostatné veci zvyčajne nastaví samotný program. Po úspešnom prepojení účtu s programom si program začne sťahovať všetku vašu poštu na disk počítača.

Ak máte viacero e-mailových schránok, môžete ich všetky prepojiť s jedným účtom v e-mailovom programe. Po spustení programu tak uvidíte poštu zo všetkých svojich schránok naraz.

Veľkou výhodou je možnosť pracovať offline, bez pripojenia na internet. Pripravíte si text správy a tá sa odošle, len čo sa opäť pripojíte na internet.