Kategória: Vyhľadávanie na internete

1. Prvé kroky s počítačom

2. Pracujeme s textom

3. Vytvárame tabuľky

5. Základy práce s internetom

6. Upravujeme obrázky