Pre pokročilých Tabuľka

Chyby vo vzorcoch

Veľmi ľahko sa môže stať, že vo vzorci urobíme chybu. Stačí zabudnúť zátvorku, urobiť preklep, použiť čiarku namiesto bodkočiarky alebo odkazovať na bunku, z ktorej sme medzičasom zmazali údaje. Vtedy program nevráti výsledok výpočtu, ale vypíše chybovú správu. Tá nám napovedá, čo sme zadali nesprávne.

Otvorte si nasledovný súbor a zadajte do vyznačených buniek nasledovné vzorce.

#NAME?

=AVRAGE(B2:B21)
výsledok: #NAME?

Nesprávne sme zadali názov funkcie. Namiesto AVERAGE sme uviedli AVRAGE.

Chyba: 508

=SUM(E2:E21)))
výsledok: Chyba: 508

Na konci príkazu sú dve zátvorky navyše. Program k nim nemôže nájsť ľavé zátvorky, preto upozorní, že jedna časť dvojice chýba. Niektoré programy nás ďalej nepustia a navrhnú hneď opravu.

#REF!

=E3+E10+E22
výsledok: 49 €
teraz odstráňte riadok 3 (nestačí len vymazať obsah, treba odstrániť samotný riadok)
výsledok: #REF!

Snažíme sa odkazovať na bunku, ktorá už neexistuje. Táto chyba vzniká najmä vtedy, keď odstránime nejaký riadok či stĺpec. Odstránime tak aj bunku, na ktorú odkazuje vzorec.

S chybou #REF! sa stretneme aj pri kopírovaní vzorcov do inej bunky.

v bunke E22 sa nachádza súčet dvadsiatich čísel nad ňou:
=SUM(E2:E21)
kliknite na bunku E22, stlačte Kopírovať a v bunke H17 Vložiť
výsledok: #REF!

Keď sme bunku E22 skopírovali do H17 (o 5 riadkov vyššie), skopírovali sme tak funkciu - súčet 20 čísel nad bunkou. Toľko riadkov však nad bunkou H17 nie je, preto program vypísal chybu #REF!. Časť čísel, na ktoré funkcia odkazuje, by sa na hárok nezmestila a nachádzala by sa mimo hárka.

#DIV/0!

=20/E2
výsledok: #DIV/0!, prípadne ######

Zo školy si všetci pamätáme, že nulou nikdy nedelíme. V bunke E2 je však hodnota 0 a my sme ju použili vo výpočte 20/E2.

#VALUE!

=E1+E2+E3+E4+E5
výsledok: #VALUE!

Pokúšame sa sčítať bunky E1 až E5. Jedna z nich však obsahuje namiesto čísla text (sumy sa začínajú až od riadka 2, prvý riadok je hlavička tabuľky). Program nedokáže urobiť výpočet a upozorní na neplatnú hodnotu niektorej bunky.

Keby sme však namiesto vymenovania jednotlivých buniek použili funkciu SUM, program sčíta iba tie bunky, ktoré obsahujú čísla. Ostatné bunky bude vo výpočte ignorovať. Funkcia SUM totiž sčítava iba číselné argumenty, ostatných si nevšíma.

=SUM(E1;E2;E3;E4;E5)
alebo
=SUM(E1:E5)
výsledok: 29 €

###

Najmä pri otváraní dokumentu z iného počítača a v inom formáte (napr. stiahnutého z internetu alebo z e-mailu) sa môže stať, že namiesto údajov sa v bunkách zobrazia mriežky.

###

Znamená to, že bunka nemá dostatočnú šírku na to, aby sa v nej zobrazilo celé číslo. Keby sme videli iba časť čísla, mohlo by nás to zmiasť. Preto program nezobrazí neúplné číslo, ale iba symboly ###. Tento problém vyriešime veľmi jednoducho - zväčšíme šírku stĺpca, napr. potiahnutím myšou.

Množstvo drobných chýb po nás opraví program automaticky, napr. použitie malých písmen v názve funkcie či medzery. Niekedy po potvrdení vzorca program navrhne opravu, napr. pri jednej zátvorke navyše.

Preklad:

#NÁZOV?		#NAME?
#DELENIE NULOU!	#DIV/0!
#ODKAZ!			#REF!
#HODNOTA!		#VALUE!