Pre pokročilých Tabuľka Vyhľadávanie na internete

Cvičenia

1

Otvorte si nápovedu k programu a vyhľadajte v ňom zoznam chybových správ. Potom takýto zoznam vyhľadajte na internete.

2

Nájdite na internete, čo znamená Chyba: 501.

3

Opravte chyby vo vzorcoch v nasledovnom súbore.