Úplné základy Tlač Skenovanie Programy a aplikácie Kniha

Skenovanie

Často potrebujeme odoslať dokument e-mailom, napr. úradné tlačivo. Najskôr ho však musíme vyplniť a podpísať. Vyplniť ho môžeme buď priamo v počítači (napr. v programoch Word alebo Adobe Reader), alebo ručne až po vytlačení. Dokument vytlačíme, podpíšeme a naskenujeme do počítača.

[priklad - pdf formular z uradu a jedna jeho naskenovana strana s podpisom a vyplnenym polickom pre meno]

Skener býva najčastejšie súčasťou malej multifunkčnej tlačiarne, ktorá dokáže tlačiť, kopírovať aj skenovať. Musí byť spojená s počítačom, na ktorom skenovanie spúšťame: buď USB káblom, alebo cez Wifi.

Bežný postup je nasledovný: na skener umiestnime tlačivo (popísanou stranou dolu), v počítači otvoríme program na skenovanie a klikneme na tlačidlo, ktorým skenovanie spustíme. Na obrazovke sa postupne objavuje skenovaná strana. Následne vložíme do skenera ďalšiu stranu (ak treba) a opäť klikneme na tlačidlo. Po dokončení uložíme strany v podobe súboru na disk (napr. ako .pdf, obrázky a pod.). Pri skenovaných dokumentoch sa stretneme aj s formátom .tiff.

Vo firmách sa zvyknú používať kvalitnejšie zariadenia, ktoré sú aj rozmerovo oveľa väčšie a majú viac funkcií.

(Zdroj: Wikimedia Commons)

Kde nájdem program na skenovanie?

Windows ponúka aplikáciu Windows Skenovanie. Ak ju nemáte nainštalovanú v počítači, stiahnite si ju z Windows Store.

V macOS netreba inštalovať žiadny špeciálny softvér. V hlavnej ponuke vyhľadajte Tlačiarne a skenery a následne kliknite na ten skener, ktorý chcete použiť.

Linuxové distribúcie obsahujú program na skenovanie. Nájdeme ho v hlavnej ponuke. Na základné veci úplne stačí Jednoduché skenovanie (Simple scan). Pokročilým nástrojom s množstvom funkcií je napr. XSane.

Po naskenovaní podpísaného formulára vás možno prekvapí, že hoci v pôvodnom súbore ste mohli označiť (vybrať) časť textu, na naskenovanej strane to už nejde. Počítač totiž považuje naskenovanú stranu za obrázok, je mu jedno, čo sa na strane nachádza. Nerozozná jednotlivé písmená.

Existujú však programy OCR, ktoré to dokážu. Naskenované dokumenty prevedú naspäť na text.

OCR - skr. Optical Character Recognition, v preklade optické rozpoznávanie znakov

Väčšinou býva takýto program pribalený ku kupovanému skeneru. Problémom je však to, že pred prevodom obrázka na text musíme zvoliť jazyk, v ktorom je text napísaný. Program si totiž pomáha slovníkom a ak aj nerozozná všetky znaky slova, doplní zo slovníka slovo, ktoré sa tomu naskenovanému najviac približuje. Väčšina OCR programov podporuje angličtinu, len niektoré podporujú aj slovenčinu.

Rozpoznávanie textu je mimoriadne užitočné pri digitalizácii starých kníh. Po naskenovaní ich prevedieme pomocou OCR na text, opravíme prípadné chyby a získame text, v ktorom sa dá vyhľadávať, dá sa upravovať a hlavne kopírovať.