Pre pokročilých Grafika Programy a aplikácie

Dobré vedieť!

1

Opísané problémy so zväčšovaním a zmenšovaním sa vyskytujú pri tzv. rastrovej grafike. Vtedy sú pixely usporiadané v pomyselnej mriežke. Každý pixel má presne určenú svoju polohu v mriežke a farbu. Rastrové obrázky spoznáme podľa prípony .bmp, .jpg, .png, .gif...

Okrem rastrovej poznáme tiež vektorovú grafiku. Tá definuje obrazovú informáciu pomocou základných geometrických útvarov (bod, úsečka (vektor), priamka, krivka, mnohouholník). Vektorové obrázky môžeme ľubovoľne zväčšovať a zmenšovať bez toho, aby sa znížila kvalita. Jeden vektorový obrázok môžeme konvertovať na množstvo rastrových obrázkov (napr. .png), pričom každý bude mať inú veľkosť. Najčastejšie sa stretneme s formátmi .svg, .ai.

2

Po dvojitom kliknutí na súbor s obrázkom sa zvykne otvoriť prehliadač obrázkov, ktorý umožňuje “listovať”, prechádzať medzi obrázkami v priečinku. Ak ale chceme obrázok upravovať, musíme ho otvoriť v grafickom programe. Namiesto dvojitého kliknutia klikneme naň raz pravým tlačidlom myši a hľadáme možnosť otvoriť ho v inom programe. V zozname uvidíme všetky programy, ktoré sú schopné súbor otvoriť a ktoré sú nainštalované v počítači.

3

Vektorový obrázok môžete vytvoriť aj vy. Medzi grafické programy, ktoré to dokážu, patria CorelDRAW, Adobe Illustrator alebo bezplatný program Inkscape.