Grafika Úplné základy Nahrávanie na internet Sociálne siete Fotografia

Orezanie

Porovnajte nasledovné dve fotografie.

(Zdroj: Wikimedia Commons)

V oboch prípadoch ide o tú istú fotografiu. Prvá je pôvodná, druhá vznikla jej orezaním. S orezaním sa stretneme najmä na internete, keď si vyberáme profilovú fotografiu (napr. na sociálnych sieťach a diskusných fórach). Tá by mala zobrazovať konkrétnu osobu, ideálne tvár. Nie vždy však máme k dispozícii takú fotografiu. Vtedy zoberieme napr. skupinovú fotku a do profilu nahráme len tú časť, na ktorej sme my. Často to za nás spraví sama webstránka - my len nahráme veľkú fotografiu a určíme, ktorá časť sa má použiť.

Profilové obrázky sa zobrazujú pri príspevkoch ako veľmi malé. Ak by sme použili celú fotografiu, nebolo by na nej vidieť nič konkrétne.

Orezaním získame oveľa lepší výsledok.

Orezať obrázok dokáže každý grafický program. Túto voľbu nájdeme na paneloch nástrojov alebo v menu. Niekedy stačí nájsť nástroj na výber časti obrázka a následne v menu nájsť voľbu na orezanie podľa výberu.