Úplné základy Tabuľka

Dobré vedieť

1

Obsah môžeme vymazať z celého riadka alebo viacerých riadkov naraz. Klikneme ľavým tlačidlom na označenie riadka a vymažeme obsah. Rovnako postupujeme pri stĺpcoch.

2

Pri odstraňovaní samotných buniek (nielen obsahu v nich) musíme dávať pozor, aby sme nenarušili obsah v okolitých bunkách. Taktiež pri vymazávaní obsahu z celého riadka a stĺpca sa môže stať, že nechtiac zmažeme aj obsah nižšie, ktorý sme si predtým nevšimli.