Úplné základy Ukladanie súborov Prepájanie zariadení Kniha

Kam všade môžeme súbor uložiť

Kliknite na ikonu Uložiť ako... a prezrite si ponuku, ktorá sa otvorí. Na ľavej strane býva zoznam diskov a priečinkov, do ktorých možno dokument uložiť. Zapojte do počítača USB a všimnite si, že naľavo pribudla možnosť uložiť dokument aj na tento USB kľúč. To platí aj pre externý harddisk či mobilný telefón, ktorý pripojíme k počítaču.

Počítač nám ponúkne zoznam priečinkov, do ktorých môžeme ukladať súbory. Ak chceme, aby sa súbor nachádzal v inom priečinku, než sú k dispozícii, pohľadáme možnosť vytvoriť nový priečinok. Ikona máva podobu priečinka s hviezdičkou alebo znamienkom plus.

Niektoré programy, napr. Word, ponúkajú možnosť uložiť súbor online - na webové úložisko. Je to užitočné ako záloha, keby sa nám niečo stalo s počítačom. Ak by sme prišli o súbor vo svojom počítači, stiahneme ho z úložiska. K týmto súborom bude mať prístup iba ich vlastník, nikto druhý ich neuvidí.