Pre pokročilých Prezentácia Graf

Graf

V Module 2 sme sa naučili vytvárať z tabuliek grafy. Tie často tvoria významnú súčasť prezentácií. Graf môžeme vytvoriť priamo v prezentácii alebo ho môžeme skopírovať z iného dokumentu. Postup je úplne rovnaký, ako keď graf vytvárame v textovom dokumente (napr. v programe Word).