Úplné základy Prezentácia

Dobré vedieť!

1

Prechod medzi snímkami netreba nastavovať pre každú snímku zvlášť. Ak bude v celej prezentácii použitý jeden typ prechodu, stačí nastaviť jednu snímku a kliknúť na tlačidlo Použiť pre všetky snímky.

2

Nastavovanie prechodov a animácií nie je povinné. Prezentácia môže (a mala by!) zaujať aj bez akýchkoľvek efektov. Sú však prípady, kedy je vhodné zobrazovať text postupne a ďalšiu odrážku zobraziť až po položení otázky publiku a pod. Pokiaľ máme v prezentácii úlohu/hádanku, môžeme nastaviť zobrazenie riešenia až vtedy, keď klikneme myšou (dovtedy publikum neuvidí riešenie).