Úplné základy Tabuľka Programy a aplikácie Kniha

Dobré vedieť!

1

Na stavovom riadku v dolnej časti okna nájdeme aj lupu. Pomocou lupy priblížime alebo oddialime obsah. Lupa funguje rovnako ako v textových dokumentoch. Priblížením nezväčšíme veľkosť písma, iba sa pozeráme na hárok akoby viac zblízka.