Úplné základy Tabuľka Programy a aplikácie Kniha

Hlavné menu

Hlavné menu v tabuľkovom procesore býva veľmi podobné tomu v textovom procesore toho istého balíka. To znamená, že menu v Exceli nám bude pripomínať menu z programu Word. Názvy sekcií bývajú veľmi podobné. V textovom procesore býva jednou z položiek Tabuľka, ktorá sa v tabuľkovom procesore logicky nenachádza - nakoľko v celom programe ide o tabuľky :) Naopak v tabuľkovom procesore nájdeme sekcie ako Hárok, Vzorce či Údaje, ktoré zasa nemajú význam v textovom procesore.

Opäť platí, že po krátkom zoznámení sa s menu logicky prídeme na to, ktorú funkciu kde hľadať:

  • Chceme otvoriť nový súbor, uložiť zmeny do súboru, vytlačiť súbor – funkcie sa týkajú celého súboru
  • V časti Upraviť bývajú funkcie na vrátenie/zopakovanie akcie, na vystrihnutie/skopírovanie časti obsahu a na jeho vloženie do dokumentu, taktiež tu nájdeme funkcie vyhľadávania v dokumente. V Microsoft Office má táto karta názov Domov a je otvorená hneď po spustení programu.
  • Chceme ovplyvniť zobrazenie dokumentu na obrazovke – zobraziť/skryť panel nástrojov, mriežku, zväčšiť dokument lupou a pod.
  • Chceme do dokumentu vložiť nejaký objekt – obrázok, graf, video, komentár, špeciálny znak, ktorý nevieme nájsť na klávesnici
  • Zmeny sa týkajú aktuálneho hárka - premenovať hárok, skopírovať ho či presunúť, pridať doň nové riadky a stĺpce
  • Práca s údajmi v bunkách - zoradiť texty podľa abecedy alebo čísla od najmenšieho po najväčšie, pridať na vrch stĺpca možnosť filtrovania (napr. skryť tie riadky, ktoré obsahujú nulu)
  • V časti s názvom Nástroje alebo Revízia nájdeme nastavenie jazyka, opravy pravopisu a možnosť uzamknúť hárok alebo celý zošit
  • Posledná položka v hlavnom menu býva nápoveda, dokumentácia k programu. V nej si vyhľadáme funkciu, ktorej nerozumieme alebo ktorú nevieme nájsť v menu.