Pre pokročilých Tabuľka Kopírovanie a presúvanie Kniha

Dobré vedieť

1

Nie vždy je toto automatické dopĺňanie žiaduce. Ak chceme iba mechanicky skopírovať obsah jedného riadka do ďalších (napr. 5 osôb má spoločnú adresu), je lepšie podržať pri ťahaní stlačený kláves CTRL. Vtedy ostanú texty v pôvodnej podobe. Nefunguje to pri vzorcoch, tie sa pri ťahaní za štvorček zmenia vždy.