Základné nastavenia

Otvorte si nový dokument vo svojom textovom procesore. Napíšte do neho krátky text na pár riadkov bez akýchkoľvek ďalších úprav.

Všimnite si na paneli nástrojov, akou veľkosťou a akým typom písma je tento text písaný. Ak napíšete viac riadkov, ľavý okraj textu bude rovný a vpravo bude každý riadok končiť inde, bez rozdeľovania slov.

Ďalej si na pravítkach všimnite, že „papier“ má veľkosť štandardnej A4 a je orientovaný na výšku. Text nesiaha až po samotný okraj papiera, ale stránka má určité okraje.

Toto všetko sú takzvané predvolené nastavenia (angl. default settings) – vopred nastavené hodnoty. Každý novo vytvorený dokument bude mať takúto podobu.

Všetky tieto hodnoty môžeme ľubovoľne meniť: napr. orientáciu stránky na výšku a na šírku. V rámci jedného dokumentu je možné použiť na každú stranu zvlášť nastavenie.

Pri práci sa často stretneme s možnosťou obnoviť predvolené nastavenia. Ak vykonáme zmeny v nastaveniach, ktoré chceme vrátiť späť, nemusíme ich ručne vracať naspäť alebo zatvárať program bez ukladania zmien. Ak je taká voľba k dispozícii, stačí kliknutím vrátiť naspäť pôvodné nastavenia.

Naopak môže nastať situácia, kedy nám predvolené nastavenia nevyhovujú a privítali by sme, keby každý nový dokument vyzeral na začiatku inak. Vtedy nám príde vhod, ak je k dispozícii možnosť nastaviť ako predvolené (angl. set as default).

V hlavnom menu nájdeme možnosť upraviť základné vlastnosti súboru: nadpis, kľúčové slová aj meno používateľa, ktorý dokument upravuje. Tieto informácie uvidia všetci ostatní používatlia, ktorí si neskôr dokument otvoria.