Úplné základy Programy a aplikácie Kniha

Dobré vedieť!

1

Keď nad ikonou na paneli nástrojov podržíme kurzor myši (bez klikania), objaví sa popis funkcie.