Úplné základy Text Formátovanie

Dobré vedieť!

1

Keď tvoríme zoznam, každý nový riadok (po stlačení Enter) sa zmení na položku zoznamu. Ak potrebujeme zalomiť riadok a pokračovať na novom riadku v rámci tej istej položky, stlačíme Shift + Enter. Pri mäkkom zalomení riadka sa nová položka nevytvorí.

Všimnite si na tejto snímke obrazovky znak pre mäkké zalomenie riadka. Text pokračuje až na novom riadku, ale nejde o novú položku.


2

Na paneli nástrojov nájdeme okrem presúvania položiek aj iné funkcie, napr. vloženie položky, ktorá nebude číslovaná alebo reštart číslovania. V takom prípade začne program číslovanie opäť od začiatku (bez vytvárania nového zoznamu).


3

Položky zoznamu bývajú odsadené doprava. Čím nižšia úroveň zoznamu (druhá, tretia, štvrtá...), tým viac doprava je posunutý text. Toto odsadenie môžeme upraviť v nastaveniach. Nikdy neodsádzajte položky zoznamu pomocou medzier.


4

V niektorých programoch sa zoznam vytvorí automaticky. Stačí napísať na začiatku riadka znak - a za ním medzeru a program hneď odsadí text doprava. Predpokladá, že idete písať odrážkový zoznam. Tak isto môžete začať písať na začiatku riadka číslo 1, za ním bodku a medzeru. Vtedy program automaticky vytvorí číslovaný zoznam.


5

Nikdy nevytvárajte číslované zoznamy "ručne" tak, že sami budete písať číslice. Vždy použite funkciu pre číslovaný zoznam. Ak potrebujete, aby sa text začínal hneď vľavo (bez odsadenia), upravte nastavenie zoznamu. Kliknite pravým tlačidlom myši do zoznamu a otvorte nastavenia. Voľba máva názov "Odrážky a číslovanie".


6

Znížiť úroveň položky možno aj pomocou klávesu TAB. Kurzor myši sa však musí nachádzať hneď na začiatku textu položky.