Úplné základy Text Formátovanie

Dobré vedieť!

1

Nikdy neposúvame obsah doprava (napr. adresu v korešpondencii) pomocou množstva medzier. Vždy sa snažíme nájsť iné riešenie - zväčšenie odsadenia, zarovnanie na stred alebo doprava, stĺpce či vytvorenie tabuľky.

2

Nemýľte si posunutie adresy doprava so zarovnaním k pravému okraju. Porovnajte nasledovné úryvky (so zapnutými skrytými znakmi).