Cvičenia

1

Nájdite vo svojom počítači program na tvorbu prezentácií. Býva súčasťou kancelárskeho balíka ako Microsoft Office, LibreOffice či napr. WPS Office. Pokiaľ taký program nemáte, stiahnite si z internetu jeden z programov, ktoré sú k dispozícii bez poplatku, napr.:

2

Stiahnite si do počítača nasledovný súbor a otvorte ho. Počítač ho automaticky otvorí v programe na tvorbu prezentácií. Prehrajte prezentáciu. Potom program zatvorte.