Úplné základy Prezentácia Formátovanie Klávesy a klávesové skratky Kniha

Programy na tvorbu prezentácií

Pokiaľ ste prešli predchádzajúce moduly tohto kurzu, určite viete, že súčasťou kancelárskych balíkov je aj program na tvorbu prezentácií. Spoznáte ho na prvý pohľad podľa oranžovej farby.

Medzi najznámejšie programy na tvorbu prezentácií patrí:

  • Microsoft PowerPoint (platený)
  • WPS Office Presentation (platený, ale má aj verziu zdarma)
  • Impress od LibreOffice alebo OpenOffice (zdarma)

Rovnako ako tabuľky a textové dokumenty, aj prezentácie môžeme vytvárať online, bez inštalovania programu do počítača. Túto možnosť ponúka Prezi, Microsoft Office alebo napr. Google Drive.

Ako spustiť prezentáciu?

Keď otvoríte súbor s prezentáciou, môžu nastať dve situácie:

  1. automaticky sa prehrá prezentácia
  2. spustí sa program na tvorbu prezentácií, v ktorom môžete prezentáciu upravovať

Zapamätajte si jeden dôležitý kláves: F5 Týmto klávesom sa spúšťa prezentácia (ak sa nespustila sama). Môžeme ho použiť aj v priebehu práce, keď si chceme pozrieť, ako vyzerá výsledok. Klávesom Esc sa vrátime naspäť a môžeme pokračovať v úpravách.

F5: spustenie prezentácie
Formáty súborov

Pri prezentáciách sa stretneme s príponami .odp (Impress) a .pptx/.ppsx (PowerPoint). Staršie verzie programu PowerPoint používali .ppt a .pps.

Prečo pri programe PowerPoint uvádzame dve prípony? Keď prezentáciu uložíme ako .pptx, po otvorení sa spustí v editačnom režime. To znamená, že sa zobrazí zoznam snímok s panelmi nástrojov, ako keď sme prezentáciu vytvárali. Keď chceme spustiť hotovú prezentáciu, musíme stlačiť F5.

Keď prezentáciu uložíme vo formáte .ppsx, po otvorení sa automaticky spustí samotná prezentácia. Nemusíme stláčať žiadne klávesy.

Dnes sú tieto formáty navzájom kompatibilné. V každom programe si môžeme zvoliť, v ktorom formáte chceme prezentáciu uložiť. Zároveň súbory, ktoré nám niekto pošle, otvoríme v rôznych programoch. Niekedy sa však môže stať, že pri otvorení v inom programe sa zobrazí obsah posunutý alebo nebude fungovať niektorá z pokročilých funkcií.