Úplné základy Prezentácia Obrázok

Obrázok

Na ktorékoľvek miesto v prezentácii môžeme vložiť obrázok. Postup je rovnaký ako pri vkladaní obrázka do textového dokumentu či tabuľky. V hornom menu hľadáme voľbu Vložiť a zvolíme obrázok.

Ešte jednoduchší spôsob nájdeme priamo na snímke, do ktorej chceme obrázok vložiť. Ak rozloženie obsahuje pole pre objekt (obrázok, video a pod.), klikneme na ikonu.

Obrázok, ktorý vkladáme, môže byť uložený priamo na disku (príp. na USB-kľúči pripojenom k počítaču) alebo online. V prvom prípade vyhľadáme súbor v zariadení, v druhom prípade využijeme internetový vyhľadávač.

Pokiaľ je obrázok príliš veľký, automaticky sa zmenší, aby sa zmestil na snímku alebo do poľa pre obsah. Následne veľkosť upravíme ťahaním za značky po okrajoch. Môžeme ho voľne presúvať či otáčať.

Obrázok môžeme posunúť aj tak, že prečnieva mimo snímku. Po spustení prezentácie bude viditeľná iba tá časť, ktorá je na snímke.