Úplné základy Prezentácia Video Zvuk

Video a zvuk

Pokiaľ ste v predchádzajúcej kapitole zvládli pridať do prezentácie obrázok, nebude pre vás problém pridať ani ostatné objekty.

Video vložíme kliknutím na príslušnú ikonu v hornom menu. Opäť môžeme buď vybrať súbor z počítača, alebo zadať adresu videa na internete.

Ak rozloženie obsahuje aj pole pre video, stačí kliknúť na príslušnú ikonu.

Po vložení videa sa v hornom menu objavia nástroje na prácu s videom. Pod videom sa objavia tlačidlá na prehratie/zastavenie videa, na posunutie dopredu/naspäť a na úpravu hlasitosti.

Funkcia pridania zvuku sa nachádza vždy hneď vedľa pridania videa, niekedy ide dokonca o tú istú ikonu v menu.