Úplné základy Prezentácia Kniha

Rozloženie

Na každej snímke môže byť iný typ obsahu. Titulná strana zvykne obsahovať veľký nadpis v strede a informácie o autorovi, na poslednej snímke môže byť poďakovanie. Na jednej snímke môže byť iba text v odrážkach, na inej vľavo obrázok a vpravo text, na ďalšej štyri grafy a pod.

Do snímok môžeme vkladať textové polia a rôzne objekty: obrázky, grafy, videá... Veľkosť polí meníme podľa potreby potiahnutím za okraj.

Veľkosť textu sa prispôsobí veľkosti textového poľa. To znamená, že keď napíšeme priveľa textu, veľkosť písma sa zmenší, aby sa text do poľa zmestil.

Aby sme nemuseli prácne meniť veľkosť jednotlivých polí pre text/objekty a zarovnávať ich na stred, doprava atď., existujú predpripravené rozloženia. Z ponuky si vyberieme také rozloženie, aké pre danú snímku potrebujeme.