Úplné základy Prezentácia

Animácie

V predchádzajúcej kapitole sme nastavili efekty pre „listovanie“ medzi snímkami. Nastaviť môžeme ale aj rôzne animácie pre obsah danej snímky.

Najčastejšie sa používa postupné zobrazovanie obsahu, napr. po jednotlivých odrážkach. Text snímky v 5 odrážkach sa nezobrazí hneď celý, ale najskôr sa objaví len prvá odrážka, potom druhá, tretia atď.

Tak ako pri prechodoch medzi snímkami, aj tu si vyberieme, či sa obsah bude objavovať automaticky po uplynutí určitého času, alebo až po kliknutí myšou.

V našom prípade sa zobrazia najskôr prvé dva riadky, po kliknutí ďalšie dva riadky atď. Prvá odrážka má nastavené zobrazenie po kliknutí myšou, druhá odrážka sa spustí spolu s predchádzajúcou. Tretia odrážka sa opäť spustí až kliknutím. Týmto spôsobom dosiahneme, že text sa bude objavovať postupne po kliknutí, vždy po dvoch riadkoch naraz.

Naboku sa zobrazujú čísla označujúce poradie, v akom sa obsah objavuje. Toto poradie je možné zmeniť. Nie je teda podmienkou, aby sa zobrazoval najskôr text, ktorý je navrchu a až potom text pod ním.

Prehrajte si ukážku (snímka č. 2).