Úplné základy Pre pokročilých Tabuľka Kopírovanie a presúvanie Formátovanie Kniha

Dobré vedieť

1

Nezabudnite využívať kontextové menu. Vyberte obsah, ktorý chcete presunúť, a kliknite do tohto výberu pravým tlačidlom. Zobrazí sa tzv. kontextové menu, ktoré obsahuje aj funkcie pre kopírovanie a presúvanie.

2

Presunúť obsah môžeme aj ťahaním myšou (ťahaj a pusti). Vyberieme obsah a vo výbere stlačíme ľavé tlačidlo myši. Tlačidlo držíme počas presúvania stále stlačené. Je to podobné, ako keď vo Worde presúvame obrázky alebo keď presúvame ikony na pracovnej ploche.

3

Vyskúšajte funkciu Vložiť inak..., ktorú nájdete hneď pri voľbe Vložiť. Program umožní zaškrtnúť, čo všetko sa má presunúť na nové miesto: iba hodnoty, alebo aj formátovanie, vzorce, dátum a čas atď.

Nezáleží na tom, či obsah kopírujeme alebo len presúvame. Rozdiel je len v tom, že pri presúvaní ostanú pôvodné bunky prázdne.

Prezrite si nasledovný obrázok. Obsah štyroch buniek sme kopírovali do susedných stĺpcov pomocou funkcie Vložiť inak.... Vždy sme v ponuke zaškrtli iné možnosti.

Pozor: Keď chceme takýmto spôsobom kopírovať dátum a čas, musíme vždy zaškrtnúť aj možnosť Formáty. Viac si o tomto povieme v kapitole o formátovaní buniek.