Úplné základy Programy a aplikácie Text Kniha

Dobré vedieť!

1

Nedá sa vám kliknúť na niektorú položku v menu? Je zobrazená bledšou farbou ako ostatné? Znamená to, že v tej chvíli nie je táto funkcia k dispozícii. Vyskúšajte si to na tomto dokumente (vyberte si formát, ktorý vám vyhovuje):

Dokument obsahuje dlhý text a jeden obrázok. Najskôr myšou označte kúsok textu a kliknite na ikonu hrubé písmo (väčšinou máva podobu písmena A alebo B). Označený text sa zvýrazní. Teraz kliknite na obrázok (jedenkrát ľavým tlačidlom) a skúste opäť kliknúť na ikonu hrubého písma. V niektorých programoch celý panel nástrojov zmizne a nahradí ho panel nástrojov pre obrázky. Inokedy ikonu hrubého písma naďalej vidíme, ale je bledšou farbou ako ostatné a nedá sa na ňu kliknúť. Kliknutím na obrázok sa naopak sprístupnia tie položky v menu, ktoré sa týkajú obrázkov.

Program takto sám vyfiltruje, ktoré funkcie majú v danú chvíľu zmysel. Ak klikneme na graf, sprístupní funkcie týkajúce sa grafov a naopak nebudú k dispozícii funkcie ako hrué písmo, podčiarknutie textu a pod.

Kým neklikneme v dokumente na tabuľku, nebudú k dispozícii voľby ako nastavenie výšky riadka, šírky stĺpca a iné.

2

Všimnite si, že niekedy máte v menu položku s názvom, za ktorým sú tri bodky. Napr.:

Uložiť ako...
Vložiť inak...

Inokedy narazíte na položku s podobným, či dokonca rovnakým názvom, ale bez troch bodiek:

Uložiť
Vložiť

Ak sa bojíte na niektorú kliknúť (nie ste si istí, čo sa stane), v prípade troch bodiek môžete byť bez obáv. Kliknutím sa žiadna akcia ešte nevykoná. Tri bodky znamenajú, že ešte pred tým sa vám otvorí okno, v ktorom môžete svoje požiadavky spresniť. Napr. po kliknutí na Vložiť inak... sa do dokumentu ešte nič nevloží, ale zobrazia sa možnosti, či chcete vložiť iba čistý text alebo ho vložiť aj s jeho pôvodným formátovaním.

3

Nezabudnite, že každú úpravu, ktorú urobíte, môžete vrátiť späť. V hornej časti (väčšinou vľavo) hľadajte šípku doľava.