Úplné základy Výber obsahu Kopírovanie a presúvanie Klávesy a klávesové skratky Kniha

Kopírovanie a presúvanie

Keď už máme text vybraný, môžeme ho ďalej upravovať alebo presúvať na iné miesto. Pohľadajte takéto ikony (zvyknú sa nachádzať ako jedny z prvých na paneli nástrojov):

  • M2 oznacujeme-text ikonka-vystrihnut.png Obrázok nožníc napovedá, že niečo z dokumentu vystrihneme. Vybraná časť zmizne, ale stále ostane v tzv. schránke k dispozícii.
  • M2 oznacujeme-text ikonka-kopirovat.png Dva hárky papiera znamenajú, že urobíme kópiu vybraného textu. Vybraná časť ostane bez zmeny, iba sa skopíruje do schránky, aby sme ju mohli vložiť inde.
  • M2 oznacujeme-text ikonka-vlozit.png – ak sme predtým niečo vystrihli alebo skopírovali, touto ikonou vložíme danú časť do dokumentu na nové miesto. Treba najskôr kliknúť na miesto, kam ideme obsah schránky vložiť. Pôvodný výber sa zruší (už nebude graficky zvýraznený) a program bude vedieť, že sem budeme vkladať obsah.

M2 oznacujeme-text ikonka-vystrihnut.pngM2 oznacujeme-text ikonka-vlozit.png

Text sme presunuli na iné miesto.

M2 oznacujeme-text ikonka-kopirovat.pngM2 oznacujeme-text ikonka-vlozit.png

Text sme skopírovali na iné miesto. Ten istý text sa teraz v dokumente nachádza dva razy.

Obsah schránky ostane k dispozícii až do vypnutia programu alebo do chvíle, keď vystrihneme/skopírujeme iný text. Vtedy sa starý obsah v schránke prepíše novým.

vystrihnúť - angl. cut
kopírovať - angl. copy
vložiť - angl. paste

Veľkou pomocou sú klávesové skratky. Keď si na ne zvyknete, ušetria vám množstvo času, ktorý by ste strávili hľadaním ikon alebo voľby v menu. Výhodou je, že tieto skratky sa používajú všade - vo webovom prehliadači, v programoch na písanie textu, na tvorbu tabuliek, prezentácií, pri kopírovaní či presúvaní súborov v počítači a pod.

CTRL + X vystrihnúť
CTRL + C kopírovať
CTRL + V Vložiť

Nezabudnite, že na zariadeniach macOS sa namiesto klávesu CTRL používa kláves Command (alebo Cmd) ⌘.