Úplné základy Výber obsahu Ovládanie Klávesy a klávesové skratky Kniha

Ako vybrať časť s ktorou chceme pracovať

Obsah vyberieme najľahšie myšou. Stlačíme ľavé tlačidlo a ťaháme až potiaľ, pokiaľ chceme text označiť. Potom tlačidlo myši pustíme. Text – a samozrejme aj prípadné obrázky a pod. – ostanú farebne zvýraznené. Po ďalšom kliknutí mimo označenej časti zvýraznenie zmizne. Výber sa zruší.

Môžete si to vyskúšať v ľubovoľnom textovom dokumente. Tiež môžete takto vybrať časť textu na tejto webovej stránke.

Ak označíme text v textovom dokumente a začneme písať, označená časť zmizne a nahradí sa textom, ktorý píšeme.

Vyskúšajte si to na vašom súbore s nákupným zoznamom. Označte jedno slovo a stlačte napr. písmeno A. Označené slovo zmizne a objaví sa A.

Možno je pre vás ťažké trafiť sa myšou pri označovaní presne na tú pozíciu, ktorú potrebujete – napríklad trafiť začiatok slova, aby sme nevynechali prvé písmeno. Vtedy je praktické využiť viac kliknutí hneď za sebou:

  • dve kliknutia: označia celé slovo
  • tri kliknutia: označia celú vetu
  • štyri kliknutia: označia celý odsek

Vyskúšajte, či to takto funguje aj na vašom zariadení. Skúste viackrát za sebou kliknúť do tohto textu, ktorý teraz čítate.

Pri dlhých textoch na veľa strán sa stáva, že nechtiac prebehneme miesto, pokiaľ chceme text označiť. Alebo pustíme tlačidlo myši skôr, než potrebujeme a musíme sa vracať opäť na začiatok. Vtedy je najlepšie nechať myš myšou a použiť klávesnicu:

  1. Kurzor posunieme na začiatok vybraného textu buď šípkami na klávesnici alebo kliknutím pred prvé slovo.
  2. Stlačíme kláves SHIFT.
  3. Kláves SHIFT držíme stlačený a zároveň stláčame šípku doprava alebo šípku dolu. Text sa postupne označuje. Ak miesto prebehneme, šípkou nahor alebo doľava sa vrátime. Veľkou výhodou oproti myši je, že môžeme označovanie prerušiť (pustiť klávesy) a po chvíli opäť pokračovať.

Vyskúšajte si to.

Niekedy sa myšou nepodarí vybrať presne tá časť, ktorú potrebujeme (napr. ešte chýbajú dve písmená posledného slova). Vtedy stlačímee SHIFT a šípkami výber opravímee.

Ak chceme vybrať celý text, nemusíme sa posúvať od začiatku až po koniec. Stačí kliknúť na Vybrať všetko. K tejto funkcii sa dostaneme cez horné menu alebo klávesovou skratkou CTRL + A.

Pokiaľ máme notebook a nemáme pripojenú myš, označovanie samozrejme funguje aj na touchpade.