Úplné základy Text Formátovanie Tabuľka Obrázok

Cvičenia

1

Vložte do dokumentu tabuľku, ktorá má 5 riadkov a 4 stĺpce.

 • Očíslujte riadky. Vpíšte čísla do prvej bunky každého riadka.
 • Vymažte posledný riadok.
 • Skopírujte do druhej bunky druhého riadka tento text:
  • E@I, Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske
 • Vložte do tretej bunky druhého riadka tento obrázok a zmenšite ho.
 • Vložte nový riadok medzi tretí a štvrtý riadok.
 • Vymažte všetky prázdne stĺpce.
 • Zmeňte farbu orámovania tabuľky.
 • Vložte nový stĺpec medzi adresu a logo.
 • Zlúčte všetky bunky prvého riadka do jednej bunky.
 • Zvýraznite adresu tučným písmom.


2

Vytvorte tabuľku podľa nasledovného obrázka.