Úplné základy Text Formátovanie Tabuľka

Dobré vedieť!

1

Často potrebujeme, aby mali všetky stĺpce tabuľky rovnakú šírku. Namiesto prácneho nastavovania využijeme funkciu Rovnomerne rozložiť stĺpce. Nájdeme ju v kontextovom menu (po kliknutí pravým tlačidlom do tabuľky) alebo v okne so všetkými vlastnosťami tabuľky.


2

Text v tabuľke môžeme formátovať rovnako ako zvyšok dokumentu (farba, kurzíva, podfarbenie, veľkosť, font...). Každá bunka sa navyše berie ako samostatný odsek. To znamená, že im možno nastaviť odlišné vlastnosti odseku (zarovnanie, riadkovanie, delenie slov...).