Úplné základy Notebook

Notebook

Uspávanie sa môže pri jednotlivých notebookoch líšiť, v závislosti od toho, ako je nastavený:

  • Jednoducho zatvoríme vrchnú časť. Notebook sa uspí a začne blikať LED indikátor. Zobudíme ho tým, že vrchnú časť opäť odklopíme. Obrazovka sa rozsvieti a my pokračujeme v práci.
  • Postupujeme podobne ako pri stolovom počítači. Klikneme na ponuku ŠtartVypnúť, prípadne ŠtartNapájanieVypnúť. Následne vyberieme možnosť uspania. V systéme Linux nájdeme uspanie v hlavnej ponuke pod voľbou vypnutia. V macOS sa možnosť uspania nachádza hneď v hlavnej ponuke. Notebook sa uspí. Trvá to oveľa kratšie než klasické vypínanie. Zobudíme ho stlačením tlačidla napájania M1 symbol napajanie.png alebo uspania (ak také na našom zariadení existuje) alebo stlačením ktoréhokoľvek klávesu.
  • Ak sa na našom notebooku nachádza tlačidlo pre uspanie, stačí ho stlačiť. Niekedy stačí stlačiť tlačidlo napájania.

Ak voľbu uspania nevidíme priamo po rozbalení hlavnej ponuky, bude sa nachádzať pod voľbou vypnutia, za ktorou nasledujú tri bodky (napr. „Vypnúť…“). Ako už vieme, tri bodky za názvom znamenajú, že sa zatiaľ nevykoná daná akcia, ale zobrazia sa ďalšie možnosti. V tomto prípade to bývajú možnosti klasického vypnutia, reštartu, uspania či hibernácie.