Úplné základy Stolový počítač

Stolový počítač

Ak chceme počítač uspať, klikneme na ponuku Štart → Vypnúť, prípadne Štart → Napájanie → Vypnúť. Následne vyberieme možnosť uspania. V systéme Linux nájdeme uspanie v hlavnej ponuke pod voľbou vypnutia. V macOS sa možnosť uspania nachádza hneď v hlavnej ponuke. Počítač sa uspí. Trvá to oveľa kratšie než klasické vypínanie.

Ak voľbu uspania nevidíme priamo po rozbalení hlavnej ponuky, bude sa nachádzať pod voľbou vypnutia, za ktorou nasledujú tri bodky (napr. „Vypnúť…“). Ako už vieme, tri bodky za názvom znamenajú, že sa zatiaľ nevykoná daná akcia, ale zobrazia sa ďalšie možnosti. V tomto prípade to bývajú možnosti klasického vypnutia, reštartu, uspania či hibernácie.

Možnosť hibernácie sa zvyčajne nachádza v rovnakom menu ako uspanie.

Počítač z režimu spánku zobudíme tak, že stlačíme ktorýkoľvek kláves. Ak sa stále nič nedeje, stlačíme tlačidlo napájania: M1 symbol napajanie.png

Z hibernácie zobudíme počítač rovnako ako pri zapínaní: tlačidlom napájania.