Úplné základy Tablet Mobilný telefón Kniha

Tablet a smartfón

Tieto zariadenia reštartujeme tak, že dlhšie podržíme tlačidlo napájania M1 symbol napajanie.png na niektorej bočnej strane. Objaví sa ponuka, v ktorej vyberieme možnosť Reštartovať.

Ak zariadenie nereaguje, stlačíme naraz tlačidlo napájania aj tlačidlo na ovládanie hlasitosti. Podržíme ich naraz stlačené niekoľko sekúnd.

Spôsob sa môže na jednotlivých typoch zariadení líšiť. Podrobnejšie sa tejto téme venujeme v kapitole Časté problémy.