Úplné základy Stolový počítač Notebook Kniha

Stolový počítač a notebook

Voľbu reštart nájdeme na tom istom mieste ako vypnutie a uspanie. Ak ju nevidíme priamo po rozbalení hlavnej ponuky, bude sa nachádzať pod voľbou vypnutia, za ktorou nasledujú tri bodky (napr. „Vypnúť…“). Ako už vieme, tri bodky za názvom znamenajú, že sa zatiaľ nevykoná daná akcia, ale zobrazia sa ďalšie možnosti. V tomto prípade to bývajú možnosti klasického vypnutia, reštartu, uspania či hibernácie.

Počítač/notebook sa vypne a sám znovu zapne.

V niektorých verziách Windows sa môže stať, že na pracovnej ploche nemáme ponuku Štart. Niekedy nájdeme ikonu pre reštart priamo na Pracovnej ploche, stačí na ňu kliknúť.

Iba ak zariadenie nereaguje („zamrzlo“), použijeme tzv. tvrdý reštart. Podrobne sa tejto téme venujeme v kapitole Časté problémy.

Tvrdý reštart využívame iba v nevyhnutných prípadoch, prídeme o všetku neuloženú prácu.