Pre pokročilých

Súborové systémy

V každom operačnom systéme sú dáta v počítači zoradené trocha inak. Už vieme, že vytvárajú stromovú štruktúru.

Každý operačný systém používa určitý súborový systém. Tie sa navzájom líšia tým, ako usporadúvajú všetky dáta v zariadení.

Microsoft Windows používa NTFS. Štandardne je pevný disk rozdelený na časť C:\, kde je nainštalovaný samotný operačný systém, a časť D:\, ktorá slúži ako úložisko pre dáta. Jednotka E:\ býva priradená optickej mechanike, F:\ zasa USB kľúčom atď. Každá z týchto jednotiek má svoj vlastný “strom”.

Diskové jednotky označené písmenami sa zobrazia po kliknutí na Tento počítač.

V operačných systémoch unixového typu je strom iba jeden. Pevný disk môže byť rozdelený na množstvo partícií, k zariadeniu môžeme pripojiť optickú mechaniku, USB kľúče, smartfón atď., ale všetky vychádzajú z jedného koreňového adresára.

Koreňový adresár stojí najvyššie v celej hierarchii. Vo Windows má každá jednotka svoj vlastný koreňový adresár, v unixových systémoch majú všetky jeden spoločný koreňový adresár, ktorý sa označuje lomkou: /

Domovský priečinok, ktorý je najvhodnejší na ukladanie osobných dokumentov, sa v hierarchii nachádza tu:

/home

CD, ktoré spustíme, je pripojené cez /mnt (z angl. mount - namontovať) alebo cez /media, napr.:

/mnt/cdrom

Pri bežnej práci s unixovým systémom nemusíme poznať tieto cesty. Nemusíme si ani pamätať, čo obsahujú ostatné priečinky. Všetko dôležité nájdeme buď na pracovnej ploche, alebo v hlavnej ponuke.

Ako to funguje v prípade, že je v jednom počítači nainštalovaných viacero rôznych OS? Každý z nich je nainštalovaný na svojej vlastnej partícii (časti disku). Každý používa svoj súborový systém. Na disku si môžeme vytvoriť aj ďalšie partície, ktoré budú môcť využívať všetky OS v počítači.

Príklad

Milan si kúpil notebook, v ktorom je predinštalovaný Windows 10. Po nejakom čase chce naň nainštalovať aj Linux Mint. Pozrie si teda, koľko má na pevnom disku miesta. Zistí, že disk C:\ má veľkosť 250 GB [gigabajtov], ale polovica z toho je voľná, nevyužitá. Preto z tejto partície “ukrojí” 100 GB. Tie budú k dispozícii, keď pôjde inštalovať ďalší OS.

Jednotku D:\ Milan využíva ako úložisko súborov. C:\ aj D:\ používajú súborový systém NTFS. Linux Mint bude využívať ext3. Keďže Linux dokáže pracovať aj s NTFS, Milan cez Linux uvidí aj tie partície, na ktorých je Windows. Ak teda bude chcieť upraviť dokument alebo si pozrieť film na D:\, môže tak urobiť cez ktorýkoľvek OS.