Úplné základy Mobilný telefón

Dobré vedieť!

1

Všetky položky v priečinku sa štandardne zobrazujú v abecednom poradí. Po kliknutí pravým tlačidlom do priečinka nájdeme možnosť usporiadať položky nie podľa názvu, ale napr. podľa dátumu úpravy alebo ručne, kedy si ich používateľ sám popresúva tak, ako mu vyhovuje.

2

Prípony sú od názvov súborov oddelené bodkou, bez medzier. Prípona určuje formát súboru (napr. PDF dokumenty majú príponu .pdf, dokumenty programu Word majú príponu .doc alebo novšie .docx).

3

Jedným z priečinkov, ktoré nájdete vo svojom počítači/notebooku, je Plocha/Pracovná plocha. Sú v ňom všetky súbory/priečinky, ktoré vidíte ako ikony na svojej pracovnej ploche po spustení počítača. Ak vytvoríte novú položku priamo na ploche (s ikonami a tapetou), táto položka sa ihneď objaví v priečinku Plocha v prehliadači súborov. A naopak - zmena urobená v priečinku sa hneď prejaví na ploche s ikonami.

4

Aj v smartfónoch sú dáta usporiadané hierarchicky, do "stromu". Ak chceme prehľadne vidieť celú štruktúru na väčšej obrazovke, stačí, keď smartfón prepojíme s počítačom (rovnako, ako keby sme zapájali USB kľúč). Na pracovnej ploche sa objaví ikona tohto zariadenia. Keď na ňu klikneme, budeme môcť prechádzať všetky dáta, ktoré sú v smartfóne uložené.