Úplné základy

Adresárový strom

V každom priečinku môžeme vytvárať ľubovoľné množstvo nových priečinkov (adresárov). Každý z nich však musí byť pomenovaný inak. Ich názvy sa musia líšiť minimálne v jednom znaku, napr.:

V inom priečinku však tieto názvy môžeme opätovne použiť.

To isté platí pre súbory. Pri nich sa však berie do úvahy aj druhá časť názvu - prípona. V jednom priečinku tak môžu naraz existovať napr.:

projekt.docx
projekt.pdf
projekt.jpg
projekt.png

Názvy priečinkov žiadne prípony nemajú. V tom istom priečinku tak môžeme mať podpriečinok s názvom projekt a aj súbor s názvom projekt.docx.

Ako systém odlíši dva priečinky alebo dva súbory s tým istým názvom? Systém berie do úvahy nielen samotný názov, ale aj celú cestu k súboru (všetky priečinky nad ním, cez ktoré sa k nemu dostaneme). Dáta v počítači sú usporiadané tak, že vytvárajú stromovú štruktúru.

Priečinok 2018 s rodinnými fotografiami má teda inú cestu ako rovnomenný priečinok s fotografiami zo služobnej cesty. Porovnajte:

/Katka/Obrázky/fotografie/rodina/2018
/Katka/Obrázky/fotografie/práca/služobné cesty/2018

Náš strom zobrazuje iba malú časť celej stromovej štruktúry. Nad priečinkom Katka sa nachádzajú ešte ďalšie priečinky. Popri tých, ktoré vytvorí sám používateľ, nájdeme v počítači množstvo systémových súborov, ktoré sú potrebné na to, aby operačný systém fungoval. Do nich používateľ nezasahuje.

aktuálny adresár - adresár, v ktorom sa momentálne pohybujeme, ktorý máme otvorený
cesta (angl. path) - celá cesta od koreňového (najvyššieho) adresára až k danému súboru/adresáru