Pre pokročilých

Dobré vedieť!

1

Štyri virtuálne plochy neznamenajú, že súbory na ploche teraz existujú v počítači štyrikrát. Ani program sa nespustí štyrikrát. Na obsahu sa nič nemení, iba máme k dispozícii viac miesta na obrazovke. Ten istý priečinok s tým istým obsahom môžeme mať otvorený na všetkých virtuálnych plochách súčasne. Ak do neho na jednej z plôch pridáme nový súbor, ten sa okamžite zobrazí aj na ostatných plochách.

2

Pri vypínaní a reštarte počítača myslite na to, že na ostatných plochách vám mohla ostať neuložená práca. O neuložené zmeny vypnutím počítača prídete. Nezabudnite preto skontrolovať, čo máte otvorené na všetkých plochách.

3

Na pracovnej ploche sa zvyknú nachádzať ikony programov. Kliknutím na ne spustíme program, napr. Word, Excel, Photoshop... Táto ikona však nepredstavuje celý program. Je to tzv. zástupca - skratka k samotnému programu, aby sme ho nemuseli prácne hľadať v menu. Odstránenie zástupcu z pracovnej plochy preto neznamená, že nám z počítača zmizol celý program. Ak chceme z počítača odstrániť program, musíme ho odinštalovať, nestačí iba vymazať jeho ikonu na ploche. Ak teda odrazu neviete nájsť zástupcu napr. pre program Word, nemusí to znamenať, že vám ho niekto odinštaloval. Pohľadajte, či zástupca nebol len presunutý do nejakého priečinka na ploche. Ak ho nenájdete, program vyhľadajte v hlavnej ponuke systému. Je tiež možné vytvoriť nového zástupcu.