Úplné základy Pre pokročilých Programy a aplikácie Kresba Ukladanie súborov Ovládanie Klávesy a klávesové skratky Výber obsahu Kopírovanie a presúvanie

Cvičenia

1

Otvorte si grafický program (aký máte k dispozícii) a prezrite si rozloženie. Ak nevidíte plátno a ani sa vám neotvorí okno, v ktorom môžete zadať veľkosť plátna, vyhľadajte v hornom menu (položka Súbor) možnosť vytvoriť nový obrázok.

Keď podržíte myš nad jednotlivými ikonami na paneloch nástrojov, zobrazí sa popis funkcie. Nájdite nástroj na nakreslenie obyčajnej čiary. Kliknite naň a pokúste sa niečo nakresliť.

2

Nájdite na paneli nástrojov štetec a prezrite si k nemu možnosti - tvar štetca, veľkosť. Nakreslite niečo.

3

Zo začiatku, po otvorení nového súboru, býva nastavená čierna farba. Zmeňte ju na inú farbu a opäť niečo nakreslite.

4

Pohľadajte na paneli nástrojov ikonu plechovky. Táto funkcia vyfarbí ohraničenú oblasť, do ktorej klikneme. Vyskúšajte si to.

5

Ak sa vám niečo nepodarí, nemusíte obrázok zmazať a začínať od začiatku. Pohľadajte šípky doľava a doprava, ktorými môžete vrátiť alebo opäť vykonať posledné kroky. Klikajte najskôr na šípku doľava a pozorujte, ako obrázok mizne. Potom klikajte na šípku doprava. Zmeny sa začnú opäť objavovať.

6

Pohľadajte na paneli nástrojov gumu a vymažte časť obrázka.

7

Do obrázkov možno vpisovať aj text. Pohľadajte túto funkciu na paneli nástrojov. Väčšinou má podobu veľkého písmena A. Napíšte do obrázka zopár slov rôznymi farbami.

8

Uložte súbor pod názvom môj obrázok. Potom zatvorte grafický program. Nájdite súbor na disku a otvorte ho.

9

Stiahnite si do počítača nasledovný obrázok [file]. Otvorte ho v grafickom programe. Popresúvajte jednotlivé časti tak, aby vytvorili obrázok. Ako na to?

Nájdite nástroj na výber časti obrázka. Keď prechádzate nad ikonami nástrojov, objavuje sa ich popis. Hľadajte výber alebo v angličtine select, selection (väčšinou ako jeden z prvých na paneli nástrojov). Označte prvú časť a stlačte CTRL + X (resp. Command + X na macOS). Týmto ste vybranú časť vystrihli. Teraz stlačte CTRL + V (resp. Command + V). Časť, ktorá zmizla, sa opäť objaví a môžete ju presúvať. Pri presúvaní sa zmení kurzor na štyri šípky. Držaním ľavého tlačidla vybranú časť presúvate, pustením tlačidla ju “položíte”.

Ak sa vám niečo nepodarí, nájdite históriu úprav a kliknite na ten krok, na ktorý sa chcete vrátiť.

10

Vyskúšajte si výber a presúvanie časti obrázka aj pomocou touchpadu na notebooku.