Úplné základy Prezentácia Kniha

Pridávanie a odstraňovanie snímok

Prezentácia pozostáva minimálne z jednej snímky. Môžeme pridávať nové snímky alebo ich naopak odstraňovať. Podľa potreby meníme tiež poradie snímok.

Všimnite si náhľad snímok v ľavej časti okna. Keď klikneme pravým tlačidlom na prázdne miesto, zobrazí sa možnosť pridať novú snímku. Keď klikneme pravým tlačidlom na niektorú zo snímok, program ponúkne viac možností, napr.:

  • pridať novú snímku: nová snímka sa pridá hneď za tú snímku, na ktorú sme klikli
  • odstrániť snímku
  • kopírovať snímku a následne ju vložiť na iné miesto v prezentácii
  • duplikovať snímku: snímka sa skopíruje a automaticky vloží hneď za pôvodnú snímku
  • zmeniť rozloženie danej snímky
  • presunúť snímku na iné miesto

Snímky presúvame najjednoduchšie metódou ťahaj a pusti. Stlačíme ľavé tlačidlo myši a ťahaním presunieme snímku na iné miesto.