Úplné základy Prezentácia Kniha

Režimy zobrazenia

Vysokoškoláci študujúci externou formou sa často stretávajú s tým, že dostanú od prednášajúceho materiály vo forme prezentácie. Text učiva je tak rozdelený do viacerých snímok. Keď si chce študent takýto materiál vytlačiť, musí buď vytlačiť kompletnú prezentáciu, alebo skopírovať samotné texty do textového dokumentu (napr. do Wordu) a až ten vytlačiť. Namiesto 20 snímok mu tak stačí vytlačiť 1-2 strany textu.

Texty z prezentácie netreba kopírovať jeden po druhom. Môžeme si zobraziť všetky texty na jednom mieste, bez obrázkov a iných prvkov. Následne ich všetky naraz vyberieme a skopírujeme.

Použijeme iný režim zobrazenia: osnovu.

Existuje viacero režimov zobrazenia. Najčastejšie využijete tieto:

  • normálne zobrazenie: štandardné zobrazenie, v ktorom upravujeme prezentáciu
  • osnova alebo prehľad: iba texty
  • radenie snímok: užitočné pri rozsiahlejších prezentáciách a pri presúvaní snímok

Režimy zobrazenia nájdeme v hlavnom menu v ponuke Zobraziť.