Úplné základy Prezentácia

Spustenie a ukončenie

Už vieme, že keď otvoríme súbor s prezentáciou, zobrazí sa v režime úprav. To znamená, že sa nespustí prehrávanie, ale zobrazí sa pracovné prostredie, v ktorom môžeme prezentáciu upravovať. Prezentáciu spustíme najjednoduchšie stlačením klávesu F5. Pokiaľ by vám tento spôsob nefungoval, kliknite na ikonu prehratia v hlavnom menu.

Prehrávanie môžeme spustiť buď od začiatku, alebo až od tej snímky, na ktorej sa práve nachádzame.

Prezentácie uložené vo formáte .ppsx (tzv. čistá prezentácia programu Powerpoint) sa spustia automaticky hneď po otvorení.

Medzi snímkami prechádzame kliknutím, šípkami na klávesnici alebo prezentérom (ukazovadlom) k projektoru. Po poslednej snímke sa zobrazí tmavá obrazovka s oznámením, že prezentácia sa skončila a kliknutím ukončíme prehrávanie.

Prehrávanie môžeme ukončiť kedykoľvek v priebehu prehrávania klávesom Esc.