Úplné základy Tabuľka Internet Formáty súborov Kniha

Dobré vedieť!

1

Súbory vytvorené v najnovších verziách MS Excel majú príponu .xlsx, staršie verzie programu používali formát .xls. OpenOffice a LibreOffice používajú formát .ods. Dnes už nie je problém otvoriť v jednom programe súbory vytvorené v inom programe. Občas sa však môže stať, že niektoré pokročilé funkcie budú dávať iné výsledky.

2

Rovnako ako textové dokumenty, aj tabuľky môžeme vytvárať a editovať online, bez inštalovania programu do počítača. Túto možnosť ponúka napr. Microsoft alebo Google Drive. Na dokumente môže spolupracovať viacero ľudí v reálnom čase, podľa toho, či sa rozhodneme dokument zdieľať s inými používateľmi, alebo ho ponecháme viditeľný len pre seba.