Pre pokročilých Tabuľka Výber obsahu Kopírovanie a presúvanie Klávesy a klávesové skratky Zamestnanie Kniha

Ako vybrať iba časť textu v bunke

Najmenšou jednotkou pri práci s údajmi v tabuľke je bunka. Bunka môže obsahovať obyčajný text, číslo, vzorec (napr. =(A1+B3)*2 alebo napr. dátum. Bunku berie program ako jeden celok. Nemôžeme do jednej bunky napísať vedľa seba dve rôzne čísla a vo vzorci inde použiť iba jedno z nich.

Je však možné vybrať iba časť obsahu bunky a nastaviť odlišné formátovanie. Napr. iba polovica textu v bunke bude tučným písmom.

Kliknite na bunku dva razy ľavým tlačidlom. V bunke sa objaví kurzor. Teraz môžete vyberať časť textu tak, ako ste zvyknutí z programov na úpravu textu.

Iná možnosť je vybrať text zo vstupného riadka.

Vybraný text môžeme vystrihnúť alebo kopírovať a vložiť na iné miesto. Opäť máme dve možnosti:

  • text vložíme priamo do bunky (text bude vyzerať rovnako ako v pôvodnej bunke, vrátane tučného písma, inej farby a pod.)
  • text vložíme do vstupného riadka (skopíruje sa iba čistý text bez formátovania)
Text vložený do vstupného riadka stratí pôvodné formátovanie a prispôsobí sa formátovaniu tej bunky, do ktorej ho vkladáme.

Napr.: Červený text tučným písmom a kurzívou skopírujeme do inej bunky tak, že ho vložíme do vstupného riadka. Skopírovaný text bude čiernou farbou, bez zvýraznenia a bez kurzívy.