Pre pokročilých Výber obsahu Klávesy a klávesové skratky Tabuľka Kniha

Ako vybrať celý riadok alebo stĺpec

Predstavte si zoznam 2000 osôb. Mená sú zapísané pod sebou v tabuľke, spolu s dátumom narodenia a adresou. Všetky mená chceme skopírovať do nového hárka.

Stiahnuť tabuľku (.ods)

Keby sme ich mali označovať myšou, trvalo by to dlho. Namiesto toho klikneme ľavým tlačidlom na označenie stĺpca, v tomto prípade A. Zvýraznil sa celý stĺpec. Ak chceme vybrať stĺpce A, B, C, klikneme na označenie stĺpca A a ťaháme až po C. Zvýraznia sa všetky tri stĺpce.

Ak chceme iba A a C, postupujeme rovnako ako pri bunkách, ktoré nie sú hneď pri sebe: držíme stlačený kláves CTRL a klikáme na označenia stĺpcov.

Tak isto postupujeme pri riadkoch.

Vyskúšajte si to:

  • označte stĺpce B až D,
  • označte stĺpce B, D a F,
  • označte riadky 4 až 10,
  • označte riadky 5, 8 a 20.

Pamätáte sa na políčko s názvom bunky vľavo hore?

Ak doň napíšeme A:C a stlačíme Enter, vyberú sa stĺpce A až C. Ak teda potrebujeme zo zoznamu 200 ľudí vybrať iba riadky 50-180, nemusíme ich označovať myšou, ale napíšeme do tohto políčka 50:180. Ak zadáme B2:G60, vyberie sa konkrétna oblasť buniek B2 až G60 (nevyberú sa celé riadky ani celé stĺpce).

Vyskúšajte si to. Zadajte do políčka Názov bunky:

  • 25:29
  • D:J
  • D14:J14
  • D14:J

Posledné zadanie je chybné, na čo program aj upozorní.